życzenia, wpisy do pamiętnika

Radość tu u nas dzisiaj wielka,
Niech żyje nowa obywatelka!

życzenia z okazji chrztu

Rodzicom - cześć,
młodemu obywatelowi - życzenia,
by rósł sobie ku zadowoleniu,
rodzinie ku pożytkowi,
ojczyźnie ku chlubie.

życzenia z okazji chrztu

Rośnij w siłę w Chrystusie Panu,
a zła się nie lękaj,
miłość Boża Cię ochroni.

życzenia z okazji chrztu

Serce tak ciche,
jak wiatr z muszelki
daj mi, o Panie - Boże mój wielki.
Daj mi też święte rączki i nóżki,
żeby trzymały się Twojej dróżki

życzenia z okazji chrztu

Tobie, który wypełniłeś dom
swym płaczem i radosnym gwarem,
życzę szczęśliwego dzieciństwa,
w tak ważnym dniu, Sakramentu Chrztu,
Życzy Ci – Matka Chrzestna.

życzenia z okazji chrztu

Tysiące życzeń, serdeczne pokłony:
Wiwat rodzice, wiwat nowo chrzczony.

życzenia z okazji chrztu

Ukochane Boże dziecię,
gdy mieć szczęście chcesz na świecie,
gdy Cię minąć ma zła droga,
ponad wszystko kochaj Boga.

życzenia z okazji chrztu

Strona 4 z 11